Benvida a VITE ARQUIVA

Vite somos un barrio de vivendas sociais de finais dos anos 70. Foi un dos barrios máis organizados a nivel asociativo da cidade, tendo como punto de unión a Coordenadora do barrio de Vite. Este arquivo virtual quer ser a nosa contribución para que esa memoria non fique esquecida.

1806
1870
1978
1979
1980
1985
1992
2019

1806

Construción da fábrica de curtidos de Guadalupe

1870

Adquisición da fábrica de curtidos pola familia Harguindey

1978

Entrega das primeiras vivendas

1979

Rexístrase a asociación veciñal da fase de Belén

1980

Inauguración do colexio de Vite

1985

Primeira semana de cine ao aire libre

Inauguración do Instituto de Bacherelato Xelmírez II

1992

Celebración da I Olimpíada deportivo-cultural

2019

Nacemento de Vite Arquiva