Benvida a VITE ARQUIVA

Vite somos un barrio de vivendas sociais de finais dos anos 70. Foi un dos barrios máis organizados a nivel asociativo da cidade, tendo como punto de unión a Coordenadora do barrio de Vite. Este arquivo virtual quer ser a nosa contribución para que esa memoria non fique esquecida.

1978
1980
1992
2019

1978

Entrega das primeiras vivendas

1980

Problemas, ou non.

1992

Celebración da I Olimpíada deportivo-cultural

2019

Nacemento de Vite Arquiva