Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Asociación de veciños “Polígono de Vite”  infórmalle que os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: Asociación de veciños “Polígono de Vite”

C.I.F: G15228661

Domicilio social: Rúa Carlos Maside 7, 15704, Santiago de Compostela (A CORUÑA)

Teléfono: 981 543 025

Correo electrónico para efectos de comunicación: asociacion@barriodevite.com

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e a Asociación de veciños “Polígono de Vite” consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.vitearquiva.com (en diante, A WEB), do cal é titular Asociación de veciños “Polígono de Vite”

A navegación pola web de Asociación de veciños “Polígono de Vite” atribúe a condición de persoa usuaria do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, Asociación de veciños “Polígono de Vite” condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cubrición do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Asociación de veciños “Polígono de Vite”, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Asociación de veciños “Polígono de Vite” e será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a Asociación de veciños “Polígono de Vite” ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento desa obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

Asociación de veciños “Polígono de Vite” non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Asociación de veciños “Polígono de Vite” declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, as persoas usuarias do seu site, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Asociación de veciños “Polígono de Vite” non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a persoa usuaria.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais das persoas visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies no seu caso.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco ríxido.

PROTECCIÓN DE DATOS

A Asociación de veciños “Polígono de Vite” non recolle datos de carácter persoal a través desta páxina web.