Coleccións

Coleccións

Neste apartado descubrirás as distintas coleccións de materiais diversos.

<strong>Carteis</strong>

Carteis

Carteis e autocolantes de actividades da Coordenadora do Barrio de Vite.

<strong>Fotografías</strong>

Fotografías

Pequena mostra de fotografías do barrio.

<strong>Hemeroteca</strong>

Hemeroteca

Noticias relacionadas co barrio aparecidas en medios escritos.

<strong>Mapas e planos</strong>

Mapas e planos

Pequena mostra de mapas e planos do barrio.

<strong>Vídeos</strong>

Vídeos

Vídeos do barrio ou relacionados con el.

<strong>Outro</strong>s

Outros

Outro tipo de elementos por definir.