Coleccións

Neste apartado descubrirás as distintas coleccións de materiais diversos.

Carteis

Carteis

Carteis e autocolantes de actividades da Coordenadora do Barrio de Vite.

Fotografías

Fotografías

Pequena mostra de fotografías do barrio.

Hemeroteca

Hemeroteca

Noticias relacionadas co barrio aparecidas en medios escritos.

Mapas e planos

Mapas e planos

Pequena mostra de mapas e planos do barrio.

Vídeos

Vídeos

Vídeos do barrio ou relacionados con el.

Outros

Documentos

Arquivos do Plan Sociocomunitario