1985

Brais Santomil/ Marzo 4, 1985/

Primeira semana de cine ao aire libre Inauguración do Instituto de Bacherelato Xelmírez II

1979

Brais Santomil/ Marzo 4, 1979/

Rexístrase a asociación veciñal da fase de Belén

1870

Brais Santomil/ Marzo 4, 1870/

Adquisición da fábrica de curtidos pola familia Harguindey

1806

Brais Santomil/ Marzo 4, 1806/

Construción da fábrica de curtidos de Guadalupe